Фрактальна каузальність політичних процесів та конфліктів на пострадянському просторі: постнекласичний погляд

"Філоософські аспекти дослідження каузальності в соціально гуманітарній сфері"  

 автор:  І.С. Піляєв,  член Наглядової ради УІП,  доктор політичних наук, професор