"Слуги" спешат и избавляются от тех, кто мешает! — Бортник