Реформа освіти в Україні: 2017

 

 

Реформа освіти в Україні: 2017
Реформа освіти в Україні: 2017
 1. 1. Український Інститут Аналізу та Менеджменту Політики Жовтень 2017 р. м. Київ Ціна реформ. Освіта.
 2. 2. Поточна ситуація • Падіння якості середньої освіти. У 2017 році ЗНО з української мови та літератури не здали 8% абітурієнтів, 16% - з математики, 18% - з англійської, 13% - з історії України. • Деградація вищої освіти. У рейтингу «QS World University Rankings» 2016/2017 всього 6 українських університетів. Кращий, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, зайняв лише 401-е місце та втратив 19 місць у порівнянні з попереднім роком. • Доповідь про рівень людського розвитку ООН. За якістю освіти в 2013р. Україна на 78 місці, в 2016р. - на 84 місці. • Скорочення фінансування. Стипендії в межах $ 30-45, в залежності від рівня акредитації вузу, в 2013р. – +$100. У викладачів – скорочення педагогічного навантаження з, у середньому, 900 до 600 годин на рік.
 3. 3. Реформа освіти Реформа вищої освіти • Де-факто відсутня; • Урізання бюджетного набору до ВНЗ та скорочення кількості стипендіатів ми не вважаємо реформою вищої освіти.
 4. 4. Різні форми освіти Легалізація різних форм освіти. Домашня, мережева, екстернатна стають рівними в юридичному плані з класичними інституційними формами. Переваги: дозволяє індивідуалізувати навчальний процес. Недоліки: Держава скорочує надання освітніх послуг, проте не надає податкових пільг для «відмовників»; У держави з'являється менше стимулів підвищувати якість освіти.
 5. 5. Фахова передвища освіта • Отримання одночасно з отриманням повної середньої освіти; • Професійна орієнтація учнів вже в старших класах; • Дає підліткам можливість отримати уявлення про свою майбутню професію ще до вступу до вищих навчальних закладів; • Без перепідготовки вчителів та викладачів, коригування освітніх програм та т.д. дане нововведення так та залишиться на папері.
 6. 6. Легалізація репетиторства • В даний момент значна частина вчителів підробляє репетиторами; • Фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть надавати освітні послуги нарівні з, власне, освітніми установами; • У законі відсутні стимули для вчителів отримувати легальний статус; • Легалізація репетиторства може породжувати корупцію.
 7. 7. Положення вчителів Збільшення зарплат вчителям • Низькі зарплати вчителів є традиційною українською проблемою; • Спочатку планувалося підвищення зарплат до двох мінімальних (тобто близько 6,5 тис. грн.); • Під час обговорення в парламенті, зарплата вчителям спочатку підвищувалася до 3 мінімалок (бл. 9,5 тис. грн); • За підсумком же зарплата вчителям доросла до 10 тис. Грн; • Аргумент нардепів: «чому поліцейським ми можемо платити 10 тисяч, а вчителям - ні».
 8. 8. Збільшення зарплат вчителям • Крім цього, оклад при отриманні кожної наступної кваліфікаційної категорії буде збільшуватися на 10%. • Встановлюються надбавки за вислугу років: понад 3-х років - +10% окладу, понад 10 років - +20% до окладу, понад 20 років - +30% до окладу. • Ще 20% додадуть тим, хто добровільно пройшов сертифікацію.
 9. 9. ... що може спровокувати звільнення до 2/3 вчителів, яким не вистачить грошей • На думку окремих політиків, уряд може звільнити 2/3 вчителів для того, щоб мати можливість підвищити зарплату іншим; • Питання не тільки в тому, що на виконання фінансових зобов'язань перед усіма вчителями в уряду може просто не вистачити грошей, але й у стимулюванні індивідуальних форм освіти.
 10. 10. Сертифікація вчителів • Потенційно сприяє підвищенню педагогічного рівня вчителів; • В якості стимулу надається 20% надбавка до окладу для тих вчителів, хто добровільно пройшов сертифікацію; • У законодавстві відсутні механізми реалізації цього положення.
 11. 11. Кваліфікації • Формалізуються різні види та форми підвищення кваліфікації вчителів; • Мова йде як про формальні інституційні форми, так і про дуальні, на робочому місці; • Більше свободи у виборі можливостей підвищити свою кваліфікацію. Потенційно це величезна перевага; • Однак існує небезпека активізації шахраїв.
 12. 12. Національне агентство кваліфікацій • Сполучна ланка між системою освіти та ринком праці; • Покликане аналізувати ринок праці, актуальні та перспективні вміння та навички та згідно з цими даними коригувати освітні програми; • У разі успішної діяльності, призведе до величезних позитивних змін, які торкнуться і українську систему освіти, і український ринок праці
 13. 13. Національні рівні кваліфікацій • Формалізація рівнів кваліфікацій за здатністю людини виконувати ті чи інші дії; • В рамках діяльності Національного агентства кваліфікацій дозволить визначати рівень кваліфікацій конкретної людини або навчального закладу та, згідно з цими даними, адаптувати навчальні програми тощо • Чи знайдуться підготовлені кадри та регулярне фінансування для реалізації благих задумів велике питання.
 14. 14. Майно та фінанси Заборона на приватизацію майна • Заборона на приватизацію майна освітніх установ; • Заборона на використання цього майна в будь-яких цілях, окрім як освітніх; • Це буде важливим елементом в боротьбі з незаконним відторгненням ділянок землі та приміщень у шкіл.
 15. 15. Обмеження на перебування на посаді директора школи: 2 терміни по 6 років (УВАГА: ТУТ Є ГЛИБОКИЙ СЕНС)
 16. 16. Освіта в регіонах Положення сільських шкіл • Переведення шкіл в регіонах з державного фінансування на утримання місцевих бюджетів; • Закриття шкіл в невеликих населених пунктах; • Альтернатива пропонується у вигляді опорних шкіл у великих селах, однак до них може бути до 50 км в одну сторону; • Фізична недоступність освіти для жителів регіонів.
 17. 17. Корупційні ризики від закриття сільських шкіл • Зменшення кількості сільських шкіл закономірно призведе до збільшення закупівель державою автобусів для потреб цих шкіл. • У свою чергу це може створити корупційні ризики, оскільки один з найбільших виробників автобусів в Україні, корпорація «Богдан», належить президенту України Петру Порошенко.
 18. 18. ПТУ • Реформа завдає великого удару по професійно-технічній освіті; • ПТУ перестають фінансувати на державному рівні, та перекидають на місцеві бюджети; • Ми очікуємо, що місцеві бюджети з цим не впораються. Як наслідок, система ПТУ деградує; • Це може привести до того, що через пару десятиліть в Україні вже не буде кваліфікованих робітників.
 19. 19. Освіта мовами національних меншин
 20. 20. Основоположні закони Витяги з Конституції України • Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. [...] В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. • Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
 21. 21. Основоположні закони Витяги з Конституції України Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; [...]. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
 22. 22. Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти 1. У цій Конвенції вираз «дискримінація» охоплює будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевагу за ознакою [...] мови [...] національного чи соціального походження, та зокрема: а) закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь-якого ступеня або типу; b) обмеження освіти для будь-якої особи або групи осіб нижчим рівнем освіти;
 23. 23. Заборона на вивчення та навчання мовами національних меншин • Фактичне скасування навчання в Україні мовами національних меншин; • Навчання на мовах національних меншин можливо лише у рамках початкової дошкільної освіти в окремих класах (групах); • Отримання загальної середньої освіти на мовах національних меншин можливо до 2020р., Після чого ця можливість скасовується; • Для корінних народів допускається існування окремих класів (груп) для навчання і вивчення їхніх мов; • Закон декларує гарантії по вивченню мов міжнародного спілкування, зокрема англійської (але, чомусь, не російської).
 24. 24. Російська Румунська Угорська Польська Молдавська Кримьскота тарська Кількість учнів, які навчаються мовою нацменшини 2004р. 1,2 млн. 26 тис. 19 тис. 1418 6128 4797 2017р. 355 тис. 16 тис. 16 тис. 1785 2693 0 (2014р. – 5551) Кількість шкіл, із навчанням мовою нацменшини 2004р. 1 555 95 74 5 8 14 2017р. 581 75 71 5 3 0 (2014р. – 15) Кількість учнів, які вивчають мову нацменшини 2004р. 1,5 млн. 174 1454 5533 1335 26,5 тис. 2017р. 919 тис. 4 тис. 1110 45,9 тис. 2474 2014р. – 12,7 тис. 2017р. – 340 Кількість шкіл з 2 мовами навчання 2004р. 2121 8 30 2 4 0 2017р. 542 20 26 1 10 0
 25. 25. Заборона на вивчення та навчання мовами національних меншин • МЗС Угорщини назвало новий закон про освіту «соромом та ганьбою» та заявило, що буду перешкоджати реалізації важливих для України питань на міжнародній арені; • Президент Румунії скасував візит в Україну через закон про освіту; • Президент Молдови: «Реалізація нового закону призведе до денаціоналізації молдавської громади в Україні».
 26. 26. Фінансування реформи освіти • У період 2014-2017 бюджет Міносвіти збільшився всього на 8,2 млрд. грн - з 24 до 32,2 млрд. грн на рік. • У 2017р. також передбачено виділення 52,8 млрд. грн на освітні субвенції з державного до місцевих бюджетів.
 27. 27. Денег нет, но вы держитесь • Гройсман 6 липня: «На реформу освіти країні не вистачає $ 3 млрд»; • Гройсман 10 липня: «вартість реформи в національній валюті - 87 млрд. грн (або $ 3,2 млрд.)». У проекті бюджету на 2018 р. фінансування Міносвіти зменшено з 32 до 30,8 млрд. грн ($1,1 млрд).
 28. 28. Результати реформи: 1. Реформи не привели до підвищення якості освіти в Україні. Навпаки: українська освіта деградує; 2. Відтік соціального капіталу. Майже 70 тисяч молодих українців (за офіційними даними) навчаються за кордоном; 3. Ідеологічний крен в українській освіті; 4. Соціальний популізм; 5. Нестача коштів на проведення реформи.
 29. 29. Контактна інформація Автори дослідження: • Руслан БОРТНІК • Микола СПІРІДОНОВ • Денис Гаєвський • Максим Семенов Директор Бортнік Руслан Олегович Тел.: +38 093 757 75 65 uiamp2012@gmail.com http://uiamp.org.ua