ДОЗВІЛ НА ВВЕЗЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

31 січня 2013 Європейська Комісія ухвалила рішення про допуск продукції птахівництва з України до внутрішнього ринку ЄС (набуло чинності 21 лютого). Це рішення було ухвалене у відповідь на прохання України та після проведення Продовольчо-ветеринарним бюро Європейської Комісії інспекцій та виконання Україною отриманих рекомендацій1.

Зазначене рішення створює можливості для збільшення експорту української продукції птахівництва до ЄС
Структура правового регулювання

Європейський Союз є найбільшим світовим імпортером харчової продукції. Цей ринок характеризується дуже великим розміром завдяки 500 млн. споживачів із високою купівельною спроможністю і розвинутою інфраструктурою торгівлі. Водночас цей ринок відомий також дуже високими нетарифними бар’єрами.

Разом з тим, для доступу на свій ринок Європейський Союз встановлює три рівня бар’єрів – вимоги до країни, виробника і конкретної партії продукції. Для початку, ЄС повинен надати дозвіл на ввезення відповідної категорії продукції птахівництва з конкретної країни (рішення було ухвалене 31 січня відносно України). Крім того ЄС повинен схвалити план моніторингу шкідливих речовин у кормах і програму попередження сальмонели, які розроблені такою країною. В свою чергу, кожне підприємство, яке має намір здійснювати поставки своєї продукції на ринок ЄС, повинне бути занесене у відповідні переліки підприємств-виробників. І, врешті, кожна поставка продукції птахівництва повинна відповідати встановленим стандартам і вимогам, що за потреби може бути перевірено контролюючими органами держав-членів ЄС.

Дозвіл на ввезення продукції птахівництва з України в ЄС був наданий Імплементаційним регламентом Комісії (EU) № 88/2013 від 31 січня 2013 року про внесення змін до Рішення 2007/777/ЕС та Регламенту (EC) № 798/2008 щодо записів для України в списках третіх країн, з яких певні м’ясо, м’ясна продукція, яйця і яйцепродукти можуть бути ввезені в Союз2. Суть цього короткого документу полягає у внесенні України до двох переліків третіх країн3, з яких дозволяється імпорт або транзит відповідної продукції до ЄС.

– Зміни до Регламенту (EC) № 798/2008 від 8 серпня 2008 року, що встановлює перелік третіх країн, територій, зон або ділянок, з яких свійська птиця і продукція птахівництва можуть бути імпортовані у Співтовариство або слідувати транзитом через нього, та вимоги до ветеринарної сертифікації, роблять можливим імпорт і транзит з України яєць, яйцепродуктів та м’яса свійської птиці та м’яса пернатої дичини.

– Зміни до Рішення 2007/777/ЕС від 29 листопада 2007 року, що встановлює умови до захисту здоров’я тварин і людей, а також зразки сертифікатів на імпорт з третіх країн деякої м’ясної продукції та оброблених шлунків, міхурів і кишок для споживання людиною, і скасовує Рішення 2005/432/EC, уможливлюють імпорт і транзит з України до ЄС м’ясної продукції та оброблених шлунків, міхурів і кишок свійської птиці та пернатої дичини.

Кожен із цих нормативно-правових актів надає визначення відповідної категорії продукції, встановлює санітарно-ветеринарі вимоги та зразок ветеринарного сертифікату для імпорту та транзиту відповідних категорій продукції птахівництва.

Як зазначалося, ці два документи не встановлюють вичерпного переліку вимог до ввезення в ЄС продукції птахівництва із третіх країн. Необхідно застосовувати численні загальні правила, що передбачені законодавством ЄС про безпечність і якість харчових продуктів та захист прав споживачів. Насамперед, конкретне підприємство-виробник повинне отримати дозвіл на імпорт в ЄС своєї продукції4. Ще одна важлива вимога вже виконана: Європейська Комісія схвалила розроблений Україною план моніторингу певних речових та їх залишків, в частині свійської птиці та яєць, але не схвалено в частині дикої дичини та вирощеної дичини5. В практичній площині це означає, на даний момент отримані Україною дозволи можна буде використовувати лише в частині транзиту.

Одна з практичних проблем застосування Регламенту 798/2008 та Рішення 2007/777 полягає в тому, що види продукції птахівництва, яка охоплюється їх дією, визначені без посилання на коди товарів за Гармонізованою системою, які використовуються при митному оформленні експортно-імпортних операцій. У цьому зв’язку корисною є інформація, що міститься в нотифікації про рішення ЄС щодо України, яку було подано до Світової організації торгівлі (СОТ) в рамках виконання ЄС зобов’язань за Угодою СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи6.

У цій нотифікації вказано, що рішення стосується такого кола продукції за Гармонізованою системою:

0207 – М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 01057, свіжі, охолоджені або морожені

0208 90 – Інші м’ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені: Інші

0210 – М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

0407 – Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені

0408 – Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

0504 – Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб’ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або у розсолі, сушені або копчені

1601 – Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів

1602 – Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові

2106 10 – Харчові продукти, в іншому місці не зазначені: білкові концентрати та текстуровані білкові речовини

3502 – Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з кількох сироваткових білків із вмістом більш як 80 мас. % сироваткових білків у перерахунку на суху речовину); альбумінати та інші похідні альбумінів

Нижче наводиться короткий огляд двох законодавчих актів ЄС, в які були внесені зміни з метою надання дозволу на імпорт і транзит окремих категорій продукції птахівництва з України до ЄС.

Регламент 798/2008: свійська птиця, інкубаційні яйця, добові курчата, яйця без визначених патогенів, м’ясо, фарш та механічно оброблене м’ясо, яйця та яйцепродукти

Нижченаведена таблиця показує категорії продукції, на які поширюється дія Регламенту, типи ветеринарних сертифікатів, які вимагаються при імпорті та транзиті (латинські літери), а також види продукції, можуть бути імпортовані з України (в таблиці ці клітинки зафарбовані).
  
WGM-MI/MSM

Таким чином, з України дозволяється ввозити до ЄС з метою імпорту або транзиту лише п’ять категорій продукції, що охоплюються відповідним типом ветеринарного сертифікату – E, EP, POU, RAT та WGM.

Слід зважати на визначення, які надає Регламент 798/2008:

– свійська птиця – кури, індики, цесарки, качки, гуси, перепели, голуби, фазани, куріпки та безкілеві (ratitae), які вирощуються чи утримуються в неволі з метою розмноження, виробництва м’яса чи яєць для споживання або поповнення запасів дичини;

– добові курчата – вся свійська птиця віком молодше 72 годин, ще не годовану, та мускусні качки (Cairina moschata) або їх гібриди віком молодше 72 годин, годовані або негодовані;

– племінна свійська птиця – свійська птицю віком від 72 годин, яка призначена для виробництва інкубаційних яєць;

– виробнича свійська птиця – свійська птиця віком від 72 годин, яка вирощується для: виробництва м’яса та/або яєць для споживання; або для поповнення популяції дичини;

– яйця без визначених патогенів – інкубаційні яйця, які одержані від «курячих зграй без визначених патогенів», як описано у Європейській Фармакопеї, та які призначені винятково для діагностичного, дослідного чи фармацевтичного використання;

– інкубаційні яйця – яйця для інкубації, які знесла свійська птиця;

– м’ясо – їстівні частини таких тварин:

– свійської птиці, яка в контексті м’яса означає вирощених птахів (включаючи птахів, які вирощуються як домашні тварини, але не вважаються такими), за винятком безкілевих;

– дикої пернатої дичини, упольованої з метою споживання людиною;

– безкілевих;

– механічно оброблене м’ясо – продукт, одержаний шляхом зняття м’яса з м’ясоносних кісток після обвалки або з туш свійської птиці з використанням механічних засобів, що призводить до втрати чи модифікації тканин м’язової структури;

– рублене м’ясо – безкісткове м’ясо, яке було порубане на шматки, з вмістом солі менше 1%.

У законодавстві ЄС визначення термінів «яйця» та «яйцепродукти» надано Регламентом 853/2008:

– яйця – яйця в шкарлупі (інші, ніж розбиті, інкубаційні або варені яйця), які знесені вирощеними птахами та підходять для споживання людиною або для виготовлення яйцепродуктів;

– яйцепродукти – перероблені продукти, які є результатом переробки яєць або різних компонентів чи сумішей яєць, або результатом подальшої переробки таких перероблених продуктів.

Регламент 798/2008 встановлює, що імпорт або транзит продукції, на яку поширюється його дія, дозволяється за умови дотримання таких вимог:

1) відповідна третя країна вказана в переліку третіх країн, з яких дозволяється імпорт або транзит відповідної категорії продукції;

2) поставка супроводжується ветеринарним сертифікатом для відповідної категорії продукції;

3) компетентним органом третьої країни або, у разі необхідності, держави-члена ЄС проведено відповідні дослідження, відбори зразків та тестування на пташиний грип, мікоплазму, ньюкаслську хворобу, сальмонелу та інші патогени згідно з вимогами відповідного ветеринарного сертифікату;

4) продукція відповідає встановленим для неї додатковим вимогам, спеціальним умовам, додатковим гарантіям щодо здоров’я тварин;

5) щодо відповідної продукції відсутні обмеження, пов’язані із відмовою Європейської Комісії схвалити програму контролю за сальмонелою, розроблену відповідною третьою країною;

6) третя країна оперативно інформує Європейську Комісію про ситуацію із захворюваністю після підтвердження первинного спалаху пташиного грипу чи ньюкаслської хвороби, надає ізоляти вірусів з первинних спалахів пташиного грипу чи ньюкаслської хвороби до відповідної метрологічної лабораторії ЄС, а також регулярно інформує Європейську Комісію про ситуацію із захворюваністю птахів.

При ввезенні яєць з України в ЄС слід зважати на існуючі суттєві обмеження. Україна розробила та представила на розгляд Європейської Комісії програму контролю за сальмонелою відповідно до вимог Регламенту (EC) № 2160/2003 від 17листопада 2003 року про контроль за сальмонелою та іншими визначеними харчовими зоонозними збудниками. Проте ця програма не була схвалена Європейською Комісією. У зв’язку з цим експорт яєць з України до ЄС підлягає обмеженням в рамках режиму «S4». Це означає, що допускається експорт лише яєць курки (вид Gallus gallus) і лише класу «B» відповідно до вимог Регламенту Комісії (EC) № 589/2008 від 23 червня 2008 року, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (EC) № 1234/2007 стосовно маркетингових стандартів для яєць. Якщо зазначена програма контролю за сальмонелою буде схвалена Європейською Комісії, то ці обмеження можуть будуть зняті окремим рішенням.

Відповідно до Регламенту 589/2008, яйця класу «В» – це всі яйця, які не відповідають якісним характеристикам яєць класу «А». У свою чергу яйця класу «А» – це яйця, які мають такі якісні характеристики:

    шкарлупа і оболонки під шкаралупою: нормальної форми, чисті і непошкоджені;

    повітряна камера: висота не більше 6 мм, стаціонарна; проте для яєць, які реалізуються в якості «екстра», не може перевищувати 4 мм;

    жовток: видимий при просвічуванні лише як тінь, без чітко помітного контуру, трохи рухомий при повороті яйця, а також повертається в центральне положення;

    білок: чистий, прозорий;

    зародок: без ознак розвитку;

    стороння речовина: не допускається;

    сторонній запах: не допускається.

Крім того, слід зважати на додаткові специфічні умови для митного режиму (наприклад, при транзиті поставка повинна супроводжуватися ветеринарним сертифікатом, який вимагається країною призначення) або виду продукції (приміром, імпорт м’яса безкілевих допускається, лише якщо щодо птахів були вжиті запобіжні заходи стосовно конго-кримської геморагічної лихоманки).

Рішення 2007/777: м’ясна продукція та оброблені шлунки, міхурі, кишки

Рішення 2007/777 встановлює режим ввезення в ЄС з метою імпорту або транзиту двох типів продукції: м’ясної продукції та оброблених шлунків, міхурів і кишок.

Визначення цих термінів надано в Регламенті (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні правила гігієни для харчових продуктів тваринного походження:

М’ясна продукція – перероблені продукти, які є результатом переробки м’яса або подальшої переробки таких перероблених продуктів таким чином, що поверхня розрізу дозволяє стверджувати про зникнення у продукту властивостей свіжого м’яса.

Оброблені шлунки, міхурі та кишки – оброблені шлунки, міхурі та кишки, які були піддані, після їх отримання та вичищення, такій обробці як соління, нагрівання або сушіння.

При цьому згідно з Рішенням 2007/777 така продукція може вироблятися із м’яса та субпродуктів широкого кола видів та порід тварин. Що стосується продукції птахівництва, то йдеться про:

    свійську птицю (кури, індички, цесарки, качки, гуси, перепели, голуби, фазани та куріпки), яка вирощується чи утримується в неволі з метою розмноження, виробництва м’яса чи яєць для споживання або відновлення популяції дичини;

    вирощених безкілевих;

    пернату дичину – диких птахів, упольованих з метою споживання людиною.

Дозвіл на ввезення продукції в ЄС з певної країни отримується для кожної категорії тварин. Також для кожної категорії тварин встановлюються спеціальні вимоги щодо походження та обробки продукції.

Нижченаведена таблиця показує:

    тринадцять категорій тварин, м’ясо яких може використовуватися для виробництва продукції, на яку поширюється дія Рішення 2007/777,

    категорії тварин, м’ясо яких може використовуватися для виробництва продукції, ввезення якої в ЄС дозволяється з України (колонки 5, 6, 7, 11, 12)9;

    режим обробки продукції, який вимагається при імпорті та транзиті (режим «А»).

Рішення 2007/777 встановлює, що ввезення продукції птахівництва в ЄС, на яку поширюється його дія, дозволяється за умови дотримання таких вимог:

1) відповідна третя країна вказана в переліку третіх країн, з яких дозволяється імпорт або транзит відповідної продукції;

2) продукція відповідає спеціальним вимогам щодо її походження та обробки, які встановлені у зв’язку із забезпеченням здоров’я тварин;

3) продукція відповідає спеціальним вимогам щодо свіжого м’яса, з якого вона повинна виготовлятися, які встановлені для забезпечення здоров’я людини;

4) поставка супроводжується ветеринарним сертифікатом встановленої форми.

Згідно із законодавством ЄС (Регламент 853/2004) свіже м’ясо визначається як м’ясо, яке не пройшло будь-якого процесу консервування (крім охолодження, замороження або швидкого замороження), в тому числі м’ясо, яке упаковане у вакуумі або упаковане в контрольованій атмосфері.

Що стосується режиму обробки, то продукція з України може поставлятися в рамках режиму неспеціальної обробки «А».

Режим неспеціальної обробки «А» означає таке.

Не встановлено мінімальної температури або іншої обробки м’ясних продуктів, оброблених шлунків, порожнин та кишок з метою забезпечення здоров’я тварин.

Проте, м’ясо даних м’ясних продуктів або оброблених шлунків, порожнин і кишок, повинне пройти таку обробку, в результаті якої їх поверхня розрізу дозволяє стверджувати про зникнення у продукту властивостей свіжого м’яса. Використане свіже м’ясо також повинне відповіти правилам щодо здоров’я тварин, які застосовуються до експорту свіжого м’яса до ЄС.

На сьогодні за законодавством ЄС лише ці три країни СНД внесені до списків третіх країн, з яких дозволяється ввозити продукцію птахівництва до ЄС. Проте коло продукції, дозволеної до ввезення, а також умови ввезення продукції з цих країн різні.

Регламент 798/2008:

Білорусь

У листопаді 2011 р. отримала дозвіл лише на транзит територією Литви і лише яєць та яйцепродуктів виключно в Калінінградську область Росії на спеціальних умовах10. Наразі країна співпрацює з Європейською Комісією, щоб отримати дозвіл на експорт своєї продукції птахівництва11.

Росія

З 28 грудня 2012 року сферу дії дозволу було розширено12: наразі дозволяється імпорт та транзит яєць, яйцепродуктів і м’яса свійської птиці (крім безкілевих)13.

Оскільки Європейська Комісія не схвалила програму попередження сальмонели в Росії, то імпорт та транзит яєць і яйцепродуктів може здійснюватися в рамках обмежень режиму «S4».

Таким чином, у рамках Регламенту 798/2008 Україна отримала більш широкий обсяг дозволу на ввезення продукції птахівництва в ЄС. Проте практична реалізація цього потенціалу залежить від наступної діяльності конкретних виробників продукції та органів влади України. Також слід відзначити, що наданий дозвіл охоплює не всю продукцію птахівництва, яка виробляється в Україні та може експортуватися до ЄС.

Рішення 2007/777:

Білорусь

Відсутня в переліку країн, з яких дозволяється ввезення продукції птахівництва.

Росія

З 22 грудня 2012 року отримала дозвіл на ввезення м’ясної продукції та оброблених шлунків, міхурів, кишок лише із свійської птиці та вирощеної пернатої дичини (крім безкілевих) в рамках режиму неспеціальної обробки «А».

Отже, в рамках Рішення 2007/777 Україна має ширший обсяг дозволу на ввезення продукції птахівництва, ніж Росія, оскільки охоплює також вирощених безкілевих і дику пернату дичину. Проте практична реалізація цього потенціалу залежить від наступної діяльності конкретних виробників продукції та органів влади України.

Загальне порівняння умов допуску на ринок ЄС продукції птахівництва з України, Росії та Білорусії подане в нижченаведеній таблиці.
  
Відсутні

Цей меморандум був підготовлений для клієнтів та інших друзів ULGroup, щоб повідомити про останні події, які можуть виявитися цікавими для них. Тому він розрахований лише на загальне висвітлення обраних питань, і його не слід розглядати як юридичну чи іншу консультацію. Якщо у вас є будь-які запитання стосовно відображених у цьому меморандумі питань, запрошуємо звернутися до Роберта Хорольського (+38 067 579-70-20, +38 050 325-23-23, r.khorolskyy@ulga.com.ua), який із задоволенням надасть додаткову інформацію або пораду щодо конкретних обставин.

1 Звіт та рекомендації за результатами інспекції Продовольчо-ветеринарного бюро Європейської Комісії, проведеної в грудні 2010 року в Україні, див.: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep details en.cfm?rep id=2651.

2 Опубліковано в Official Journal of the European Union, 1.2.2013, L 32, p. 8-10.

3 У законодавстві ЄС під «третьою країною» розуміється будь-яка країна, яка не є членом ЄС.

4 Згідно зі ст. 12 Регламенту (EC) № 854/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні правила гігієни для харчових продуктів тваринного походження.

5 Див. додаток до Рішення Комісії № 2011/163/EU від 16 березня 2011 року про затвердження планів, поданих третіми країнами згідно зі статтею 29 Директиви Ради 96/23/ЕС.

6 Нотифікація G/SPS/N/EU/30 від 27 липня 2012 року. Інформація про нотифікацію на веб-сайті СОТ – https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE Browse/FE B S006.aspx, на веб-сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable article?art id=186808.

7 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі.

8 Найвідоміші представники безкілевих – страуси.

9 У таблиці зафарбовані клітинки з категоріями птахів, продукцію з м’яса яких було дозволено ввозити в ЄС з України згідно з рішенням від 31 січня (колонки 5, 6, 12).

10 Згідно з Імплементаційним Регламентом Комісії (EU) № 1132/2011 від 8 листопада 2011 року.

11 Див. Звіт та рекомендації за результатами інспекції Продовольчо-ветеринарного бюро Європейської Комісії, проведеної в березні 2012 року в Білорусії: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep details en.cfm?rep id=2947.

12 Згідно з Імплементаційним Регламентом Комісії (EU) № 1162/2012 від 7 грудня 2012 року.

13 Див. Звіт та рекомендації за результатами інспекції Продовольчо-ветеринарного бюро Європейської Комісії, проведеної в червні 2011 року в Російській Федерації: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep details en.cfm?rep id=2757.