НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС ДЛЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Транзит і транспортування енергетичних товарів

 Обов’язок Сторін

– мінімізувати ризик випадкового переривання транзиту і транспортування енергетичних товарів

– швидко відновити транзит або транспортування, що були випадково перервані

 Заборона несанкціонованого відбору енергетичних товарів, що транспортуються територією Сторін по стаціонарній інфраструктурі

 У випадку будь-якого спору забороняється переривати або зменшувати існуючі транспортування або транзит енергетичних товарів до остаточного врегулювання спору

– але Сторона звільняється від відповідальності, якщо переривання або зменшення спричинені третьою стороною

Розвідка, видобування та виробництво вуглеводнів в морських просторах

 Підтвердження суверенітету та суверенних прав Сторін над вуглеводневими ресурсами, розташованих в її водах та континентальному шельфі

 Кожна сторона має право визначати райони, доступні для здійснення розвідки, вивчення і видобутку вуглеводнів

– рівне ставлення до суб’єктів стосовно доступу та здійснення такої діяльності

 При наданні дозволу на розвідку, вивчення і видобуток вуглеводнів дозволяється вимагати сплати фінансового внеску або внеску у вуглеводнях

 Визначені умови надання ліцензії на право розвідки, вивчення і видобутку вуглеводнів

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки

    Строк захисту промислового зразка може бути продовжений до 25 років.

    Для лікарських засобів, для яких були здійснені педіатричні дослідження, передбачено, крім додаткової охорони, також продовження строку захисту на 6 місяців.

2.4. Тарифні питання: імпорт в Україну

Мита: імпорт в Україну

 Поступове (до 10 років) скасування значної кількості мит

– стосується переважної більшості тарифних преференцій

 Три тарифні квоти на безмитне ввезення

 Відсутні суттєві проблеми з безпечністю продукції

Технічне регулювання, стандартизація, визнання відповідності

 Чинний режим не змінюється: підтверджені зобов’язання за Угодою COT про технічні бар’єри в торгівлі

 Перспективи розвитку регуляторного наближення:

– взаємне визнання оцінки відповідності

– укладання Угоди про оцінку відповідності І прийнятність промислових товарів (АСАА):

 з часом охопить всі 27 секторів

Україна: адаптація законодавства, адміністративна реформа  Укладення угод АСАА  Однаковий режим торгівлі товарами на ринку ЄС

Перелік 27 секторів

Два года на адаптацию законодательства

    Машины

    Электромагнитная совместность

    Простые сосуды высокого давления

    Передвижное оборудование, работающего под давлением

    Лифты

    Безопасность игрушек

    Электрическое оборудование, рассчитанное на определенные предельные значения напряжения

    Требования к коэффициеиту полезного действия нових водонагревательных котлов, работающих на жидком или гааообрамом топливе

    Судовое оборудование

    Приборы, работающие ма газообразном топливе

    Средства индивидуальной защиты

    Требования по энергопотреблению бытовых холодильников и мороаильнмх камер на жидком или газообразном топливе

Три года на адаптацию законодательства

    Оборудование, работающее под давлением

    Неавтоматические взвешивающие приборы

    Медицинские устройства

    Активные имплантируемые медицинские устройства

    In vitro диагностические медицинские устройства

    Оборудование и системы защиты, предназначенные для применений во взрывоопасной атмосфере

    Канатные установки для перевозки людей

    Упаковка и отходы

    Взрывчатые вещества гражданского назначения

Четыре года на адаптацию законодательства

    Радиооборудование и телекоммуникационное терминальное оборудование и взаимное признание их соответствия

    Прогулочные Суда

Пять лет на адаптацию законодательства:

    Взвешивающие приборы

    Указание по маркировке и стандартная информация по потреблению энергии и других ресурсов, связанных с энергетическими продуктами

    Высокоскоростные железные дороги

    Строительные изделии, включая меры по их введению (до конца 2020 года)

Охорона винаходів у галузі біотехнологій

    Винаходи у галузі біотехнологій охороняються згідно з національним патентним законодавством

    Чіткі юридичні норми, що мають безпосередню дію (замінюють національне законодавство)

    Дозволяється с/г господарству використовувати продукт свого врожаю для культивування або розмноження ним у його власному господарстві.

Інші питання охорони інтелектуальної власності

    Охорона даних для продуктів захисту рослин

    Охорона сортів рослин та порід тварин

Сфера застосування

    Живі тварини (частина 1 додатку IV-A до Угоди)

    Продукти тваринного походження (частина 2 додатку IV-А до Угоди)

    Рослини та продукти рослинного походження (частина 3 додатку IV-A до Угоди)

    Харчові та кормові добавки, в тому числі харчові ароматизатори та ферменти

Визначення еквівалентності

Процес включає:

    Об’єктивну демонстрацію країною-експортером того, що і санітарні та фітосанітарні заходи досягають відповідного рівня аналогічних заходів імпортера

    Прийняття країною-імпортером таких заходів, навіть якщо вони відрізняються від н власних

    Різноманітні перевірки (у разі необхідності)

    Консультації

Країна-імпортер має вирішити питання щодо прийняття санітарних та фітосанітармих заходів країни-експортера протягом 360 днів з моменту отримання запиту

У разі внесення змін у відповідні заходи країною експортером, що може об’єктивно вплинути на еквівалентність, країна-імпортер має право відхилити або призупинити еквівалентність

3.3. Санітарні та фітосанітарні правила, безпечність харчової продукції

Санітарні та фітосанітарні правила, безпечність харчової продукції

    Чинний режим не змінюється: підтверджені зобов’язання за Угодою СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи

    Перспектива (після адаптації законодавства України до законодавства ЄС, та запровадження в Україні системи управління, що відповідає вимогам законодавства ЄС):

– чітка процедура взаємного визначення санітарних і фітосанітарних заходів. вжитих Сторонами:

        індивідуальних заходів

        груп заходів

        системи контролю в секторі, по певному товару чи групі товарів

– чіткі процедури видачі сертифікатів, верифікації системи контролю безпечності продукції іншою Стороною, здійснення перевірок при імпорті продукції

– оперативна взаємодія у випадку виникнення ризику

Положення Угоди щодо сільськогосподарської та харчової продукції

 Розділ IV «Торгівля і пов’язані з торгівлею питання» (ЗВТ)

– Глава 1 (Мита і доступ до ринку)

– Глава 4 (Санітарні та фітосанітарні заходи)

– Глава 9 (Охорона інтелектуальної власності)

 Розділ V «Економічне і галузеве співробітництво»

– Глава 17 «Сільське господарство і розвиток сільських територій»

 Додаток XXXVIII

2.1. Тарифні питання: імпорт в ЄС

Авторські та суміжні права

    Вимагається відповідність критерію «оригінальності» для наступних об’єктів авторського права:

            Фотографії;

            Комп’ютерні програми.

    Комп’ютерні програми:

            Авторське право на КП поширюється на попередні дослідні матеріали;

            Охорона надається математичному виразу КП будь-якої форми;

            Ідеї та принципи, на яких ґрунтується будь-який елемент КП (інтерфейс), не охороняються авторським правом;

            Якщо КП створюється найманим працівником на виконання трудових обов’язків, роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену КП.

Географічні позначення

    Забезпечується захист географічних позначень, перелічених у Додатках до Угоди, які стосуються:

    Сільськогосподарських продуктів,

    Продуктів харчування,

    Вин простих та ароматизованих,

    Алкогольних напоїв.

    Захист надається автоматично після набуття чинності Угоди про Асоціацію.

    Захищене географічне позначення не може викладатися у транскрипції або транслітерації.

    Захист географічних позначень повинен бути забезпечений при переміщені товарів через митний кордон України.

Працевлаштування та умови праці

    Розділ III Угоди: співпраця з питань юстиції/ свободи та безпеки

    Якщо громадянин іншої Сторони легально працевлаштований, то він користується національним режимом щодо:

    умов праці, винагороди, звільнення

    Щодо можливості доступу до ринку праці:

    зберігаються чинні можливості доступу громадян України до ринків праці в держава-членах ЄС

    інші держави-члени розглянуть питання надання таких можливостей

    Рада асоціації може надати певні можливості (наприклад, доступ до системи професійного навчання)

3.8. Взаємний доступ до систем державних закупівель

Гармонізація законодавства (4)

 …Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами (33)

    фруктові джеми, желе та мармелад і підсолоджене каштанове пюре, призначені для споживання в їжу

    екстракти кави та екстракти цикорію

    личинки шовкопрядів

    фруктові соки та певні подібні продукти, призначені для споживання в їжу

    фрукти та овочі

    сухі кормові культури

Гармонізація законодавства (5)

 Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва (14)

    велика рогата худоба, маркування яловичини та продуктів із яловичини

    м’ясо великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців

    яйця

    м’ясо птиці

    класифікація туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш

    яйця, призначені для розведення, та курчата/пташенята свійської птиці, вирощені на птахофермах

    пастоподібні жири

    позначення при реалізації молока та молочних продуктів

    частково або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу

    методи аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів

    мед

Зміни структури оподаткування

Поступове (протягом 2-5 років) наближення до структури оподаткування, визначеної у законодавстві ЄС, в т.ч. щодо:

    системи податку на додану вартість (ПДВ);

    акцизного податку на спирт та алкогольні напої;

    акцизного податку на тютюнові вироби;

    оподаткування енергопродуктів та електроенергії;

    податків з обороту та заходів з відшкодування ПДВ суб’єктам оподаткування, які засновані на території інших держав (строк буде окремо визначено);

    звільнення від ПДВ і мита на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн

Наслідки зміни структури оподаткування (на прикладі уніфікації акцизу на тютюнові вироби)

    Збільшення вартості тютюнової продукції в Україні та скорочення її виробництва;

    Зменшення споживання тютюнової продукції;

    Скорочення обсягів контрабанди тютюнової продукції з України до країн ЄС;

    Покращення процедур адміністрування податків.

Заборона заходів спеціального захисту (ст. 40)

    ЄС не може застосовувати заходи спеціального захисту (ст. 5 Угоди про сільське господарство) щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами, на яку поширюється преференційний режим, передбачений Угодою про асоціацію.

    Тобто ЄС не може встановлювати спеціальне мито у випадку різкого збільшення обсягу імпорту такою сільськогосподарською продукцією.

2.2. Підтвердження походження товарів з України

Зобов’язання щодо відходів від упаковки

ДІЮЧІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ З ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄС У СФЕРІ ВІДХОДІВ УПАКОВКИ:

    відсутність прямих зобов’язань (у т.ч. щодо гармонізації з директивами № 94/62/ЄС та № 2008/98/ЄС)

    непряме зобов’язання – розробка проекту НПА, що регулює відносини по спалюванню відходів (повинен відповідати Директиві № 2000/76/ЄС «Про спалюванні відходів»)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ

    Імплементувати у національне законодавство положення директиви № 2008/98/ЄС «Про відходи» (протягом 3-5 років з дня набрання чинності Угодою)

    Імплементувати в законодавство України положення acquis communautaire ЄС про упаковку та відходи (протягом 3 років з дня набрання чинності Угодою – без конкретизації переліку такого законодавства)

3.6. Громадське здоров’я

2.9. Зближення політик і (законодавства Сторін (гл. 17 розділ V)

Гармонізація законодавства (1)

 Поступове зближення політик і гармонізація законодавства

 Одностороннє зближення України

 Перелік з 59 правових актів ЄС за такими напрямками:

 Політика якості (7):

    Географічні позначення на сільськогосподарську продукцію, продукти харчування, алкогольні напої

    Організація ринку вина (особливо в частині контролю)

    Гарантований традиційний склад та спосіб виробництва с/г продукції та продуктів харчування

 Органічне фермерство (3)

Схвалення потужностей

На прохання Сторони-експортера, що супроводжуються відповідними гарантіями, Сторона-імпортер мас попередньо схвалити переробні підприємства (стосовно імпорту продуктів тваринного походження, що вказані у частині 2 Додатку IV-A до Угоди), що знаходяться на території Сторони-експортера, без проведення попередніх інспекцій окремих підприємств.

Схвалення можливо щодо таких потужностей (Додаток VIII (2.1) до Угоди):

    Потужності для продуктів тваринного походження для споживання людей

    Потужності для яєчних, молочних, рибних продуктів тощо

    Інші потужності

Таке схвалення має відповідати умовам та вимогам Додатку VIII до Угоди Сторона-імпортер складає списки попередньо схвалених потужностей та оприлюднює їх

Сертифікація

    Рослини та продукти рослинного походження:

    компетентні органи застосовують принципи, викладені у відповідних Міжнародних стандартах з фітосанітарних заходів.

    Сертифікати повинні бути складені принаймні на мові, зрозумілій для перевіряючого, та принаймні на одній із офіційних мов країни призначення

    Продукція тваринного походження:

    запроваджуються перевірки та заходи контролю, щоб запобігти виданню фальшивих чи хибних сертифікатів та шахрайському виготовленню або використанню сертифікатів.

    Сертифікат повинен бути складений принаймні на одній із офіційних мов держав призначення, та на одній з тих мов держав, в яких здійснюються перевірки імпорту

    у разі імпорту до України сертифікат здоров’я має бути складений українською чи іншою мовою, в цьому випадку додається український переклад

    У рамках наближення законодавства Сторони узгодять спільні моделі сертифікатів у разі необхідності.

Перехідні положення

    Вільний продаж існуючих запасів

    Тимчасовий дозвіл для продажів в Україні

    Сільськогосподарська продукція:

    7 років

    3 позиції (в т.ч. сир фета)

    Вина, ароматизовані вина та спиртні напої:

    10 років

    12 позицій (в т.ч. коньяк, шампанське, херес, Мадейра)

    Дозволено безстроково вживати назву «Кагор» для українських кріплених вин, що продаються в Україні

2.8. Інші питання захисту інтелектуальної власності

3.4. Захист прав споживачів

Захист споживачів: гармонізація законодавства

Україна бере зобов’язання поступово наблизити законодавство у сфері захисту прав споживачів до acquis ЄС (вичерпний перелік директив), зокрема:

    загальні вимоги до безпечності будь-якої продукції (в тому числі питання інформації про продукцію, її маркування, стандартизації, повноваження контролюючих органів тощо)

    недобросовісні торговельні методи ведення бізнесу (включаючи рекламу та маркетингову діяльність), дії/методи ведення бізнесу, кваліфіковані як «введення в оману», агресивні способи ведення бізнесу, інші незаконні дії операторів на ринку споживчих товарів

    права та обов’язки споживачів, виробників, постачальників споживчих товарів, вимоги щодо відповідності товару умовам договору, а також правові наслідки порушення відповідних вимог

Механізм раннього попередження

    Попередження та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації

    передбачає ранню оцінку потенційних ризиків та проблем, пов’язаних з попитом та пропозицією, що здійснюється спільно обома Сторонами

    надзвичайна ситуація – яка спричиняє значний збій / фізичну зупинку в постачанні природного газу, нафти чи електроенергії між Україною та ЄС

    При виникненні надзвичайної ситуації може бути створена Спеціальна група моніторингу для вивчення поточних обставин і розвитку подій та об’єктивної їх фіксації

Комерційна пропозиція юридичних послуг

Спрощення дозвільної системи

З моменту набрання чинності Угодою не є предметом дозволів для імпорту, зокрема, живих тварини (частина 1 додатку IV-A до Угоди)

Наразі згідно зі ст. 83 ЗУ «Про ветеринарну медицину» та Порядком, затвердженим Постановою КМУ від 01.07.2009 № 652, дозвіл необхідно отримувати зокрема на ввезення продуктивних тварин і репродуктивного матеріалу

Імпортний контроль та перевірки

Імпортний контроль повинен базуватись на таких принципах:

    Перевірки Імпорту складаються з документальних перевірок, ідентифікації та фізичних перевірок

    Тварини та продукти тваринного походження: фізичні перевірки та їх частота застосування мають ґрунтуватися на основі ризику щодо такого імпорту

    Частота фізичних перевірок залежить від типу товару. Сторони можуть змінювати цю частотність відповідно до своєї компетенції та національного законодавства, але в рамках Угоди.

    Інспекційні платежі можуть покривати тільки витрати, що понесли компетентні органи влади за здійснення імпортних перевірок

    Перспектива: Сторони можуть досягти згоди стосовно умов взаємного визнання процедур проведення контролю одна одно? з метою адаптування та взаємного зменшення частотності проведення імпортних перевірок

2.3. Тарифні питання: експорт в ЄС

Скасування експортних мит Україною

    Поступове скасування експортних мит Україною

    велика рогата худоба жива: 23% -10 років

    шкіряна сировина: 12,5%-10 років

    насіння олійних культур: 9,1% -10 років

    брухт чорних і кольорових металів: 13,64/10% -10 років

    відходи та брухт чорних металів: 9,5 євро за тонну – 8 років

    Можливість встановлення додаткового мита Україною

    якщо експорт товару за попередній рік перевищує встановлені граничні обсяги

    можливість діє впродовж 15 років

    крім великої рогатої худоби живої

Підтвердження походження: завдання для української влади

    Забезпечити готовність митних органів України до вчасної видачі сертифікатів EUR.1:

    завчасне прийняття нормативно-правової бази (відразу після підписання Угоди)

    ознайомлення експортерів з правилами визначення і підтвердження походження

    організація видачі сертифікатів в усіх областях

    максимально швидкий запуск статусу «уповноважених експортерів» та видачі декларації-інвойс

    посилення спроможності митниці здійснювати верифікацію походження

Фальсифікація походженням товарів

        Чутливе питання для ключових торговельних партнерів України

            як для ЄС, так і Митного союзу

        Можливість тимчасового призупинення митної преференції (до 6 місяців), якщо інша Сторона:

        не забезпечує адміністративну співпрацю при розслідуванні митних правопорушень або шахрайства

        не припиняє незаконні дії або шахрайство

        Можливість прийняття спеціального рішення, якщо має місце системна помилка в діях органів країни експорту, що призводить до відмови надавати преференцію

        Рішення Комітету з питань торгівлі

Примусове здійснення (захист) прав інтелектуальної власності

    Встановлені детальні норми з прямою дією (діятимуть замість чинного законодавства):

    Цивільні заходи, процедури та засоби захисту

    Відповідальність постачальників посередницьких послуг

    важливе для надавачів послуги доступу до мереж (Інтернету)

    умови звільнення посередників від відповідальності

    Україна здійснить імплементацію протягом 18 місяців після набуття чинності Угодою

    Сторони забезпечать систему захисту прав інтелектуальної власності при перетині товарами кордону митними органами (протягом 3 років)

Географічні зазначення

    Сторони визнають і захищають географічні зазначення іншої Сторони

    в тому числі на митному кордоні

    ЄС захищає географічні зазначення України:

    на вина, ароматизовані вина та спиртні напої

    Україна захищає географічні зазначення ЄС:

    на сільськогосподарську продукцію

    перехідний період 7 років для 3 позицій (в т.ч. «фета») – для продажів в Україні

    на вина, ароматизовані вина та спиртні напої

    перехідний період 10 років для 12 позицій (в т.ч. коньяк, шампанське, херес) – для продажів в Україні

    Перелік географічних зазначень:

    визначений в додатках, може бути розширений

Надання державної допомоги: належне управління і прозорість

    Україна забезпечить (протягом 5 років):

    прийняття національного законодавства, що відповідає праву ЄС

    створення національного органу, що надає державну допомогу

    Після створення національного органу України:

    через 1 рік: вся допомога, що буде надаватися, повинна відповідати умовам Угоди про асоціацію

    через 5 років: створено перелік державної допомоги, що надається

    через 7 років: вся державна допомога відповідає умовам Угоди про асоціацію

    Кожна сторона забезпечує (протягом 5 років) прозорість надання державної допомоги:

    щорічне (протягом наступного року після надання) повідомлення Іншої Сторони про розміри, види, галузевий розподіл допомоги

    прозорість відносин надавача та отримувачів допомоги

    допомога відображається на окремих рахунках отримувача допомоги

3.11. Оподаткування

Пан’європейська система походження

    Стандартні правила визначення і походження товарів, прийняті для ЗВТ ЄС

    Нові для значної більшості експортерів України

    Товари українського походження:

    цілком вироблені в Україні

    отримані в Україні з матеріалів, які не були вироблені цілком на її території, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні

    Допускається двостороння кумуляція походження

    матеріали з ЄС, використані при виробництві харчової продукції в Україні, не перешкоджають визнанню українського походження

Підтвердження походження

        Українське походження підтверджують:

        Сертифікат з перевезення товару EUR.1

        Декларація-інвойс:

        Уповноважений експортер

        Вартість поставки до 6000 євро

        Сертифікат EUR.1 повинен видаватися митними органами України

        раніше всі сертифікати походження видавалися ТПП України

Митні питання: конкретні норми

    Митна вартість визначається на основі Угоди COT

    в т.ч. пряма заборона використання мінімальної митної вартості

    Заборона стягнення адміністративних зборів (в т.ч. за надані послуги)

    Винятки повинні відповідати чітким і детальним умовам

    Заборона вимоги обов’язкового використання:

    митних брокерів

    інспекції перед відвантаженням

    інспекції на місці призначення

    Гарантії, що позиція бізнес-середовиїца щодо митного законодавства і практики його застосування буде почута

3.2. Технічне регулювання, стандартизація, визнання відповідності

Угода про асоціацію Україна – ЄС: наслідки для українського бізнесу

Презентація 3. Аналіз очікуваних змін для бізнесу в окремих секторах ЗВТ

Забезпечення імпорту безпечної продукції: санітарні та фітосанітарні заходи

    Відмінність режимів:

    Продукція рослинного походження

    Продукція тваринного походження та змішана

    Три рівні контролю:

1. На рівні країни виробництва: наявність ефективної державної адміністрації

2. На рівні підприємства-виробника: атестація виробництва на відповідність вимогам безпечності

3. На рівні конкретної поставки: перевірка постачань в залежності від рівня ризику

    Ключова роль держави експорту

Безпечність тваринної продукції з України: ключова роль держави

    Схвалення України як країни, з якої дозволяється експорт конкретного різновиду тваринної продукції

    відмінні режими для живих тварин/птахів, необробленої та переробленої продукції, в залежності від виду тварин/птахів

    Приклад: в березні 2013 р. Україна була схвалена як країна-експортер окремих категорій продукції птахівництва і яєць

    Сучасний стан: низький рівень схвалених секторів

    Атестація конкретного підприємства

    Ключова роль української ветеринарної служби

    Перевірки на місці Європейської Комісії

    Сторона-імпортер може попередньо схвалити переробні підприємства країни-експортера без проведення попередніх Інспекцій окремих підприємств

    Внесення до переліку «уповноважених підприємств»

    Ветеринарний сертифікат для конкретної поставки

Гармонізація законодавства: Обіг ГМО

    Україна наближає законодавство у сфері захисту навколишнього природного середовища щодо обігу ГМО до вимог ЄС (вичерпний перелік директив), яке зокрема регулює такі питання:

    визначення уповноваженого органу

    поетапна ліквідація маркерів стійкості до антибіотиків у ГМО, розміщених на ринку

    встановлення ефективної системи перевірки і контролю з метою забезпечення дотримання положень законодавства

    встановлення процедур завчасного повідомлення, оцінки ризиків для вивільнення ГМО

    запровадження публічно доступного реєстру місць для вивільнення ГМО

    забезпечення відповідності продуктів, розміщених на ринку, встановленим вимогам маркування та пакування

    транскордонні перевезення ГМО (встановлення процедур для ГМО, призначених для безпосереднього вживання у якості їжі чи кормів, чи для переробки тощо)

Участь України в агентствах ЄС, дотичних до питань сільського господарства

    Європейський орган з безпеки продуктів харчування (EFSA)

    Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (ECDC)

    Офіс ЄС з питань рослинного розмаїття (CPVO)

Ключові питання протягом перших місяців дії ЗВТ

    Тарифні заходи

    Імпорті та експортні мита: ставки (у порівнянні з існуючими), перехідні періоди, спеціальні правила для окремих товарів, тарифні квоти і їх адміністрування

    Визначення походження товарів: правила і процедури, статус схваленого експортера, кумуляція походження, засоби боротьби із порушеннями

    Нетарифні заходи

    Запровадження визнання сертифікату відповідності (безпечності) промислової продукції українського походження

    Запровадження визнання безпечності харчової та сільськогосподарської продукції українського походження

    Умови доступу до ринку послуг, державних закупівель, створення компаній, філій та відділень

Заборона експортних субсидій в ЄС

    ЄС не повинен:

    зберігати в силі,

    запроваджувати

    відновлювати

    експортні субсидії або інші заходи еквівалентної дії на сільськогосподарські товари, призначені для продажу на території іншої Сторони

    Завдання для української влади: виробити механізм контролю за виконанням зобов’язання

2.6. Безпечність сільськогосподарської та харчової продукції

Контакти Асоціації «Об’єднана юридична група» (ULGroup)

Головний офіс

03680, Україна, м. Київ,

вул. Димитрова, 5-б, оф. 201

Тел./факс:

+38 044 528 8413,

+38 044 522 9109

e-mail: office.ulg@ulga.com.ua

Ключові контакти

Андрій Шумілов, к.ю.н. президент

a_shumilov@ulga.com.ua

Роберт Хорольський, к.ю.н., керівник міжнародно-правової практики

Тел.

+380503252323

+380675797020

r.khorolskyy@ulga.com.ua

Дякуємо за увагу!

Перспектива: визнання еквівалентності санітарних і фітосанітарних заходів

    Угода передбачає чіткі процедури визнання еквівалентності санітарних I фітосанітарних заходів, вжитих Сторонами:

    індивідуальних заходів

    груп заходів

    системи контролю о секторі, по певному товару чи групі товарів

    Передумови:

    Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

    Запровадження в Україні системи управління, що відповідає вимогам законодавства ЄС

    Протягом 3-х місяців дії Угоди: Україна подає всеосяжну стратегію реалізації положень Угоди в частині СФЗ

    Вимоги та гарантії щодо здійснення атестації виробництв

Гарантії при поставці конкретної партії продукції

    Досить чіткі процедури:

    видачі сертифікатів

    верифікації системи контролю безпечності продукції іншою Стороною

    здійснення вибіркових перевірок при імпорті продукції

    максимальний процент по категоріям продукції

    Чіткий порядок оперативної взаємодії у випадку виникнення ризику

Географічні зазначення

Переліки географічних зазначень, що викладені у додатках:

    Додаток ХХІІ-С Сільськогосподарська продукція та продукти харчування

    Додаток ХХІI-D Вина, ароматизовані вина та алкогольні напої

    Україна може продовжувати (без обмеження строком) вживання назви «Кагор» на власній території для українських кріплених вин, вироблених відповідно до основних вимог:

    вироблені з місцевих сортів винограду та сусла,

    бродіння зупинено шляхом додання етилового спирту,

    вміст алкоголю у кінцевому продукті становить 15 -17 % об.,

    вміст цукру у кінцевому продукті становить 140 – 200 г/л.

    Як тимчасовий захід сторона ЄС не буде присікати використання продукції походженням з України таких зазначень (ст. 208):

    Протягом 10 років: Champagne, Cognac, Madeira, Porto, Jerez /Хёгё$/ Sherry, Calvados, Grappa, Anis Portugufcs, Armagnac, Marsala, Malaga, Tokaj

    Протягом 7 років: Parmigiano Reggiano. Roquefort Feta.

    Продукція, вироблена та маркована до набрання чинності Угодою із використанням інших зазначень, перелічених у додатках ХХІІ-С, XXII-D або можуть продаватися на території України до моменту закінчення складських запасів такої продукції.

3.10. Правила конкуренції та державна допомога

3.1. Митні питання

Адаптація законодавства

    Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

    Значна частина Митного кодексу ЄС

    Система надання звільнень від сплати ввізного мита

    Охорона інтелектуальної власності на митному кордоні

    Україна адаптує законодавство до Конвенцій між ЄС та країнами ЄАВТ 1987 p.:

    про спрощення формальностей в торгівлі товарами

    про спільну транзитну процедуру

    Перспектива:

    запрошення України приєднатися до цих конвенцій, що тягне взаємну уніфікацію і визнання митної документації сторін (в т.ч. митних декларацій – «єдиного адміністративного документа», і системи транзиту)

    приєднання України до баз даних і системи обміну інформацією митних органів ЄС

Державні закупівлі: мета

    Мета: поступове взаємне відкриття ринків державних закупівель

    які перевищують встановлені вартісні показники

    133 000 євро – закупівлі центральних урядових органів

    206 000 євро – інші закупівлі

    5 150 000 євро – державні контракти на виконання робіт, державні концесії, контракти на виконання робіт в комунальному та інфраструктурному секторах

    412 000 євро – контракти на поставку товарів та надання послуг в комунальному та інфраструктурному секторах

    з часом ці показники можуть зменшуватися

Державні закупівлі: засоби досягнення мети

    На основі адаптації законодавства України до законодавства ЄС

    5 етапів (протягом 8 років)

    перехід до наступного етапу після спільної оцінки

    також оцінюється практика застосування адаптованого законодавства

    Доступ до ринку державних закупівель прямо пов’язаний з прогресом в адаптації законодавства

    Проте вже через б місяців після набуття чинності Угодою процедури державних закупівель повинні відповідати ключовим вимогам:

    досить детальні

    ґрунтуються на законодавстві ЄС

    можуть мати пряму дію в Україні (пріоритет над національним законодавством)?

Вплив Угоди про асоціацію Україна – ЄС на законодавство України про інтелектуальну власність

Сфери, на які впливає Угода

1. Авторські та суміжні права

2. Торговельні марки

3. Географічні позначення

4. Винаходи, корисні моделі та промислові зразки

5. Захист прав інтелектуальної власності

Впровадження

    Україна відкоригує умови діяльності державних монополій комерційного характеру (протягом 5 років)

    Україна здійснить наближення (адаптацію) законодавства протягом 3 років

    Сторони здійснюватимуть обмін інформацією та проводитимуть консультації:

    беручи до уваги їхні суттєві інтереси

    До цієї частини Угоди не застосовуються положення про вирішення спорів

Надання державної допомоги: умови

    Правила поширюються на допомогу, що стосується промислових товарів та послуг

    Заборонена будь-яка державна допомога, яка

    спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом надання переваг окремим підприємствам або виробництву окремих товарів

    в якій вона може впливати на торгівлю між Сторонами

    Допомога дозволяється у 8 винятках

    виписані досить детально

    протягом 5 років після набуття чинності Угоди: вся допомога України вважається такою, що надається для сприяння економічному розвитку регіонів із надзвичайно низьким рівнем життя або із суттєвим рівнем безробіття

Мита: імпорт в ЄС

    База порівняння:

    Наразі значна частина торгівлі Україна – ЄС с безмитною

    Україна втрачає режим Загальної системи преференцій (GSP)

    Безмитна торгівля на 80% тарифних позицій

    Через 5 років: подальший перегляд мит з метою скасування

    Відсутність перехідних періодів

    Для позицій, де мито збережено: інколи встановлена тарифна квота для України

    в рамках квоти імпорт не обкладається митом

    квоти для 36 товарних груп

    Митні преференції МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ, лише якщо українська продукція ВІДПОВІДАЄ вимогам безпеки

Мита: імпорт в ЄС

Экспорт украинских товаров в Евросоюз

Сельское хозяйство

Было  Будет

23,8%  0,3% (введут тарифные квоты для экспортеров в ЕС продукции животноводства и зерна)

Пищевая промышленность

Было  Будет

5,3%  0,5%

23,2%  0,7%

Импорт товаров из Евросоюза в Украину

Было  Будет

Сельское хозяйство

23,8%  0,3%

Пищевая промышленность

10,3%  3,6% (в течении 10 лет)

Тарифні квоти на імпорт в ЄС (3)

Продукція
   

Кількість (тис. тон на рік)
   

Продукція
   

Кількість (тис. тон на рік)

Оброблені томати
   

10
   

Оброблена продукція з молочних вершків
   

0,30,5 [5]

виноградний та яблучний соки
   

1020 [5]
   

Харчові продукти
   

2

Продукція 3 обробленого молока
   

2
   

Етанол
   

27 100 [5]

Оброблена продукція з масла
   

0,25
   

Сигари та цигарки
   

2,5

Цукрова кукурудза
   

1і5
   

Манітол сорбіту
   

0,1

Оброблена продукція з

цукру
   

23 [5]
   

Продукти переробки

солоду та крохмалю
   

2

Оброблена продукція із

зернових
   

2
       

Адміністрування тарифних квот на імпорт ЄС

    Європейська Комісія

    Принцип «Хто перший прийшов, той перший і обслуговуватиметься »

    Спеціальне законодавство ЄС

Обіг тютюнових виробів

    Україна бере зобов’язання поступово наблизити законодавство щодо обігу тютюнових виробів до acquis ЄС (вичерпний перелік директив), зокрема:

    максимальний вміст смоли, нікотину і монооксиду вуглецю в сигаретах

    попереджувальні надписи, що стосуються здоров’я людини, інгредієнтів та іншої інформації на кожній одиниці тютюнового виробу

    методи вимірювання вмісту смоли, нікотину и монооксиду вуглецю в сигаретах

    імпорт, споживання та продаж тютюнових виробів (зокрема забороняється встановлювати заборони, обмеження з мотивів змісту смоли, нікотину і монооксиду вуглецю, небезпечності продукції, якщо продукція відповідає вимогам Директиви 2001/37/ЄС в цьому аспекті)

    реклама та спонсорство тютюнових виробів

3.7. Працевлаштування та умови праці

Співпраця з питань оподаткування

    Застосування принципів належного управління в сфері оподаткування (прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції (як у ЄС).

    Удосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, із окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ задля уникнення накопичення заборгованості.

    Забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шахрайством та ухиленням від сплати податку.

    Співробітництво та обмін досвідом у боротьбі з податковим шахрайством, в т.ч. з «карусельним шахрайством».

3.12. Торгівля енергоносіями

2.7. Охорона географічних зазначень

    Взаємне визнання і захист географічних зазначень Сторін

    Захист надається в т.ч. при перетині митного кордону

    Україна гармонізує своє законодавство із законодавством ЄС

    Україна захищає географічні зазначення ЄС:

    на сільськогосподарську продукцію

    на вика, ароматизовані енна та спиртні напої

    ЄС захищає географічні зазначення України:

    на вина, ароматизовані вина та спиртні напої

    Перелік географічних зазначень Сторін:

    визначений в додатках, може бути розширений

    Завдання для української влади: забезпечити реєстрацію і захист українських географічних зазначень (співпраця з бізнесом)

Тарифні квоти на імпорт в ЄС (1)

Продукція
   

Кількість (тис. тон на рік)
   

Продукція
   

Кількість (тис. тон на рік)

Яловичина
   

12
   

Яйця та альбуміни
   

1,53 [5]  3

Свинина
   

20*20
   

Мед
   

56[5]

М’ясо баранини
   

1,52,25 [5 років]
   

Часник
   

0,5

М’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці
   

1620 [5] *20
   

Цукор
   

20,07

Молоко, вершки.
   

810 [5]
       

1020 [5]

згущене молоко
       

Інший цукор
   

та йогурти
           

Сухе молоко
   

1,55 [5]
   

Цукрові сиропи
   

2

Вершкове масло та молочні пасти
   

1,53 [5]
       

Тарифні квоти на імпорт в ЄС (2)

Продукція
   

Кількість (тис. тон на рік)
   

Продукція
   

Кількість (тис. тон на рік)

Пшениця м’яка, пшеничне борошно та гранули
   

9501000 [5]
   

Солод та пшенична клейковина
   

7

Ячмінь, ячмінне борошно та гранули
   

250350 [5]
   

Крохмаль
   

10

Овес
   

4
   

Оброблений крохмаль
   

12 [5]

Кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули
   

400650 [5]
   

Висівки, відходи та залишки
   

12 [5]

Ячмінна крупа та борошно; зерно зернових злаків, оброблене іншими способами
   

6,37,8[5]
   

Гриби
   

0,5 + 0,5

Тарифні квоти на імпорт в Україну

    М’ясо свинини

    10 +10 тис. тон/рік

    М’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці:

    8  10 тис. тон/рік [5] +10 тис. тон/рік

    Цукор

    30  40 тис. тон/рік [5]

2.5. Заборона фінансової підтримки експорту в Україну

Захист споживачів: гармонізація законодавства

    …Україна бере зобов’язання поступово наблизити законодавство до acquis ЄС (вичерпний перелік директив):

    недобросовісні умови у договорах, що укладаються між продавцем або постачальником та споживачем, а також правові наслідки застосування таких умов (визнання таких договорів недійсними повністю чи в частині тощо)

    укладення договорів між споживачами та продавцями на відстані з використанням будь-яких засобів дистанційного зв’язку

    судове та адміністративне провадження у справах про порушення прав споживачів

3.5. Зобов’язання України у сфері відходів від упаковки згідно з Угодою

Гармонізація законодавства (2)

    …Перелік з 59 правових актів ЄС за такими напрямками:

    Генетично модифіковані зернові (1)

    Біорозмаїття (1)

    Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами (33)

    хміль та хмелелродукти

    льон та коноплі, що вирощується для виробництва волокна

    насіння: кормових культур, злакових культур, буряка, овочів, олійних та волокнистих культур, насіннєва картопля

    матеріал для вегетативного розмноження винограду

Гармонізація законодавства (3)

    …Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами (33)

        матеріал для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння

        матеріал для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів

        речовини для розмноження декоративних рослин

        лісовий репродуктивний матеріал

        певні види цукру, призначені для споживання в їжу

        оливкова олія та олія оливкової вижимки

        максимальний рівень ерукової кислоти

        продукти з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу

Ми пропонуємо: передбачуваність процесу адаптації законодавства України

    Допомога в здійсненні порівняльного аналізу законодавства ЄС та України

    Лобіювання сприятливої для бізнесу адаптації законодавства

    Представлення альтернативного погляду на якість і темпи адаптації законодавства державними органами

Ми пропонуємо: висококваліфіковане тлумачення положень Угоди про асоціацію

    Послуги досвідчених фахівців в галузі міжнародного торговельного права і права ЄС

Контакти

Головний офіс Аrzinger

Україна, м. Київ, 01032

вул. Жилянская, 75, 5-й пов.,

Бізнес-центр «Євразия»

Тел: +38 (044) 390 55 33

Факс. +38 (044) 390 55 40

Західноукраїнський філіал Аrzinger

Україна, м. Львів, 79013

вул. Генерала Чупринки, 6/1,

Тел: +38 (032) 242 96 96

Факс. + 38 (032) 242 96 95

Південноукраїнський філіал Аrzinger

Україна, м. Одеса, 65045

вул. Жуковського, 33, 6-й пов., офис 601,

Бізнес-центр «Покровський»

Тел /факс + 38 (048) 711 74 74

mail@arzinger.ua

www.arzinger.ua

Ключові контакти

Тімур Бондарєв, партнер

Timur.Bondaryev@arzinger.ua

Сергій Шкляр, к.ю.н., партнер-засновник

Sergiy.Shklyar@arzinger.ua

Вольфрам Ребок, старший партнер

Wolfram.Rehbock@arzinger.ua

Структура правового регулювання

    Питання енергетики регулюються:

    глава 11 розд. IV (ЗВТ)

    глава 15 розд. IV (ЗВТ): особливості вирішення спорів

    глава 1 розд. V (секторальна співпраця)

    Механізм раннього попередження

    Адаптація законодавства

    Договір про Енергетичне співтовариство (Україна член з 2010 р.)

    Пріоритет над положеннями Угоди про асоціацію

    Поширюється на енергетичні товари:

    природний газ (код ГС 27.11)

    електроенергія (код ГС 27.16)

    сира нафта (код ГС: 27.09)

Торгівля енергоносіями: ціноутворення і регуляторний орган

    Ціноутворення на внутрішньому ринку:

    вільні ринкові ціни на природний газ і електроенергію

    але як виняток Сторона може, дотримуючись чітко встановлених умов, встановити регульовані ціни для підприємств

    Ціноутворення при експорті:

    заборона заходів, в результаті яких підвищується ціна на експорт енергетичних товарів для іншої Сторони в порівнянні з цінами на внутрішньому ринку

    зобов’язання надати докази, що доводять відсутність таких заходів, якщо експортна і внутрішні ціни відрізняються

    Регуляторний орган з питань електроенергетики і природного газу

    незалежний, достатні повноваження, неупереджений, можливість оскарження рішень, в т.ч. до суду

Торгівля енергоносіями: заборона мит і квот

    При імпорті та експорті енергетичних товарів:

    заборонені мита (в т.ч. фіскального характеру), кількісні обмеження, всі заходи, що мають еквівалентну дію

    проте дозволяються обґрунтовані винятки, що переслідують законну мету

    Гарантується свобода транзиту

    Транспортування електроенергії та природного газу, в т.ч. забезпечення доступу третіх осіб до стаціонарної інфраструктури:

    адаптація законодавства

    умови (в т.ч. тарифи, процедура розподілу пропускної спроможності) об’єктивні, обґрунтовані, прозорі та недискримінаційні

Торгівля енергоносіями: транзитна інфраструктура та сховища

    Сторони намагатимуться

    сприяти використанню інфраструктури

    проводити консультації, координувати свої дії щодо розвитку інфраструктури

    Сторони зобов’язані

    співпрацювати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом та безпеки постачання

    враховувати енергетичні мережі та потужності іншої Сторони при розробці програмних документів в галузі енергетики

3.9. Інтелектуальна власність

Охорона прав інтелектуальної власності

    Встановлені детальні норми з прямою дією (діятимуть замість чинного законодавства):

    Авторське право та суміжні права

    в тому числі авторство на комп’ютерні програми і бази даних, право слідування, трансляція програм з використанням супутника, кабельне мовлення

    Торговельні марки

    Географічні зазначення

    Промислові зразки

    Патенти

    в т.ч. охорона винаходів у галузі біотехнологій

    Топології інтегральних мікросхем

Ключові питання протягом перших місяців дії ЗВТ

    Тарифні заходи

    Імпорті та експортні мита: ставки (у порівнянні з існуючими), перехідні періоди, спеціальні правила для окремих товарів, тарифні квоти і їх адміністрування

    Визначення походження товарів: правила і процедури, статус схваленого експортера, кумуляція походження, засоби боротьби із порушеннями

    Нетарифні заходи

    Запровадження визнання сертифікату відповідності (безпечності) промислової продукції українського походження

    Запровадження визнання безпечності харчової та сільськогосподарської продукції українського походження

    Умови доступу до ринку послуг, державних закупівель, створення компаній, філій та відділень

Ми пропонуємо: передбачуваність процесу адаптації законодавства України

    Допомога в здійсненні порівняльного аналізу законодавства ЄС та України

    Допомога в досягненні сприятливих результатів адаптації законодавства України до законодавства ЄС

    Представлення альтернативного погляду на якість і темпи адаптації законодавства державними органами України

Ми пропонуємо: висококваліфіковане тлумачення положень Угоди про асоціацію

    Послуги досвідчених фахівців в галузі міжнародного торговельного права і права ЄС

    Застосування Угоди про асоціацію як частини законодавства України і держав-членів ЄС

Географічні позначення

    10-річний перехідний період встановлений, зокрема, для:

    Champagne,

    Cognac,

    Madera,

    Porto,

    Tokey,

    Xеres,

    Grappa.

    7-річний перехідний період встановлений для:

    Parmigiano Reggiano,

    Roquefort,

    Feta.

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки

    Встановлюється спеціальний режим для винаходів у галузі біотехнологій, зокрема, що патентуванню не підлягає:

        організм людини на різних стадіях формування та розвитку та прості відкриття його елементів, зокрема, послідовність або часткова послідовність генів,

        процеси клонування людини,

        процеси модифікування зародкової лінії генетичної ідентичності людини,

        методи використання людських ембріонів в промислових та комерційних цілях,

        процеси зміни генетичної ідентичності тварин, які можуть завдати їм страждань, без значних медичних вигод для людини чи тварини, а також тварин, отриманих за результатами цього процесу.

Правила конкуренції: заборони

    Заборонені такі практики та угоди, що можуть вплинути на торгівлю між Сторонами:

    угоди, узгоджені дії суб’єктів господарювання, метою або наслідками яких є перешкоджання, обмеження, спотворення чи суттєве послаблення конкуренції на території будь-якої із Сторін;

    зловживання одним або декількома суб’єктами господарювання домінуючим становищем на території будь-якої із Сторін; або

    концентрація суб’єктів господарювання, що має наслідком монополізацію чи значне обмеження конкуренції на ринку на території будь-якої із Сторін.

    Застосовується в т.ч. до державних підприємств та підприємств, яким надані спеціальні або виключні права

Правила конкуренції: роз’яснення

Зобов’язання Антимонопольного комітету України (АМКУ) затвердити та опублікувати роз’яснення:

    принципів визначення будь-яких штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про конкуренцію;

    принципів, які застосовуються при оцінці горизонтальних злиттів